Rapport fra konsulentkonferencen 2017

Rapport fra konsulentkonferencen 2017

Sæt din rolle i spil - fra vejleder til læring i fællesskaber

Børn & Bøgers anmelder og journalist Kent Poulsen var med, da Danmarks IT- og Vejlederforening og Pædagogisk LæringsCenterforening inviterede til den årlige konsulentkonference på Signatur - Hotel Haraldskær, som ligger smukt ved Vejle Å cirka 10 km fra Vejle. Kent Poulsen skriver:

Den efterhånden over tyve år gamle, traditionsrige konference er tydeligvis blevet et vigtigt forum og netværk for gruppen – denne gang med mange nye ansigter - af konsulenter, læringsvejledere, ledere m.fl. - som alle er en del af det fælles stadig nye og vigtige arbejdsgrundlag, nemlig: Bekendtgørelsen for de pædagogiske Læringscentre.

 

Fokus på vejledning

Konferencen blev den første dag åbnet med et stærkt udlæg af Helle Bjerg, ph.d., pædagogisk leder på Skolen ved Grundtvigsvej, Frederiksberg, som talte ud fra temaet: Ledelse omkring, gennem og af vejleder.

Helle Bjerg talte ud fra det forskningsarbejde og den forskningsbaserede viden, hun havde været en del af, men havde den særligt fine evne at relatere det til sin egen relativt nye praksis det seneste halvanden år som pædagogisk leder.

Blandt indlæggene på konferencens første dag var pædagogisk leder på Skolen ved Grundtvigsvej, Frederiksberg, Helle Bjerg, der talte om den ændrede vejlederrolle.

 

Der blev i den grad sat fokus på konferencens overordnede tema vejlederrollen og hermed og ikke mindst den ændrede vejlederrolle, eksempelvis at gå fra enkeltvejledning mod fællesvejledning i team, at vejledere udøver ledelse, men også fordrer ledelse, at den distribuerede ledelse ikke alene bygger på tillid som forudsætning, men også som et resultat af ledelse.

Her bliver nøgleordene legalitet og legitimitet sat i spil som en bærende og uundværlig nødvendighed.

 

PLC’s nye rolle

Vejledning befinder sig også i det rum, som Helle Bjerg omtalte som strategisk balancegang set i lyset af tilpasning og forandring. Hun stillede nærmest som et retorisk spørgsmål dette: Hvorfor er det fælles centralt? Og svarede selv:

At sætte mål er en relations-proces - og ledelse er at kunne sætte og følge mål og fællesskaber.

Hun understregede også PLC’s nye rolle i organisationen/skolen, som er gået fra at samle mod nu at sprede noget! At den nye udvikling er en proces, en tilpasning, og at PLC skal blive kulturelt genkendt, bærende og respekteret for det.

Se videre i rapporten som Helle Bjerg er medforfatter til på https://UCC.dk/sites/default/files/UV-vejledere-rapport-2014.pdf.

Derefter var der workshop på baggrund af Helle Bjergs oplæg, hvor alle konferencedeltagernes hverdag blev bragt i spil for - et vigtig element i konsulentkonferencen - at involvere praksis og hverdagen.

I øvrigt et udtalt ønske fra sidste års evaluering: At der skulle være mere tid til dialog, samtalen imellem deltagerne, da man ofte sidder alene i sin egen hverdag, men her er man sammen med ”artsfæller” fra andre kommuner, som ofte sidder i samme alenesituation og med samme store og tunge opgaver. Her skabes der uvurderligt netværk.

 

Elevorienteret projekt

Søndermarkskolen i Vejle tog dernæst over med en en fortælling om et spænende udviklingsforsøg med Fab Lab - eller et Sciencecenter, som de også benævnte det. Det var dedikerede folk, som med gode fonds- og udviklingsmidler havde fået et spændende afsæt for projektet, og virkeliggørelsen blev nu vist overbevisende frem.

I det hele taget et stærkt elevorienteret projekt i spændende rum, og hvor mod til at fejle, selvom noget kunne gå galt i processen, var en vigtig ret. De to oplægsholdere talte også om, at projektet var for fællesskabet, for alle, og en on-going proces var for dem sat i gang. Flot projekt, som bliver interessant at følge.

Som tidligere nævnt har ønsket til konferencen været muligheden for dialog og netværk - deltagerne havde kunnet sende forslag ind til konferenceudvalget, og på baggrund af disse forslag gik alle i gang i de forskellige grupper om eksempelvis, AULA, Innovation, PLC-organisering etc.

 

Mere sang på gangene

Dagens sidste store oplæg var Helen Eriksen, forfatter, erhvervspsykolog, forandringsekspert m.m., som med den meget provokerende titel Synger vi nok på gangene? tog den store forsamling med på en tour de force ud i forandringsprocessernes ofte nærmest uforståelige mængde og omfang.

Hun gik med humor og gestik nærmest teatralsk til værks med en stribe eksempler fra hendes egen erfaringsverden i ind- og udland. Det var en time med fuld damp, og måske synger vi alle herefter lidt mere på gangene. Der var alvor bag.

Næste dag var overskriften Praksis og teori, hvor Kolding-København-UCC-samarbejdsprojektet SUV blev fremlagt af de to hovedkræfter Camilla Johansen, leder af Pædagogisk Center i Kolding, og Anna Barbara Bach, konsulent i Københavns Kommune.

En spændende gennemgang med eksempler fra de i alt 17 skoler, som deltog. De fastslog vigtigheden af det autonome i projektet, forstået som muligheden for et selvvalgt tema som udgangspunkt.

På konferencens anden dag kunne man blandt andet opleve leder af Pædagogisk Center Camilla Johansen, Kolding Kommune, og konsulent Anna Bach, Københavns Kommune, der fortalte om deres fælles udviklingsprojekt SUV

 

De to præsenterede dernæst den casemodel, som de havde anvendt, med udfordring og antagelser som vigtige grundsten. Der var lagt vægt på en dialogisk performance, og alle konferencedeltagere var løbende aktive, sat i gang med spørgsmål som bl.a. at formulere en antagelse.

Meget mere om dette kan læses i tidligere indlæg på Børn & Bøger Blog, da undertegnede har fulgt hele projektet fra dag.

Slutprogrammet var to sammenhængende forløb under overskriften Sæt skolen i spil! leveret af Tore Neergaard stifter og ejer af spilet Torchlight. I første del skulle konferencedeltagerne bogstavelig talt stifte kendskab med de lige nu meget omtalte computerspil anvendt i undervisningen.

Første afdeling var som aktive gamere, alle skulle have hands-on, prøve på egen krop at spille et e-spil. Sådan blev det sat i gang, uanset at deltagerne havde meget forskellige erfaringer, da kommunikationen skulle være til det fælles bedste og et mål. Der blev spillet på godt og ondt - meget blod flød!

 

E-spil i undervisningen

Der var dermed basis for programmets sidste punkt: Konsulenten som spilleleder. Samme Tore Neergaard gav en historik på e-spil, han havde meget at byde ind med, også sine egne erfaringer som pædagog indenfor specialpædagogikken - fagligt svage elever.

Her var der helt tydeligt noget at hente i form af større motivation, interaktion, samtale m.m. i en gruppe, som generelt står svagt og introvert. E-spil som små undervisningsforløb blev præsenteret, men det er ”maskintungt” og derfor nok ikke lige for i større stil i almenskolen, med mindre man er ildsjæl.

Diskussionen kørte livligt under oplægget mellem Tore Neergaard og deltagerne, og trods empiriske resultater og andet godt fra små forsøg, var der, hvad man kan kalde en god generelt skeptisk dialog, og sådan sluttede det hele.

Med en positiv evaluering, hvor konferencedeltagerne som et vægtigt og vigtigt konsulentnetværk tydelig gav udtryk for, mødes vi igen på Haraldskær næste år.