Reportage fra Skjalm Hvide Konferencen 2017

Reportage fra Skjalm Hvide Konferencen 2017

Det pædagogiske læringscenter - Tæt på praksis!

Børn & Bøgers anmelder og journalist var sædvanen tro med på den traditionsrige konference og sender denne reportage fra arrangementet:

I den lille landsby Jørlunde i Nordsjælland ligger det fine hotel og konferencecenter Skjalm Hvide opkaldt efter høvdingen Skjalm Hvide - fra først i 1000-tallet - der havde store jordbesiddelser og var nært tilknyttet kong Erik Ejegod, som i øvrigt var født i Slangerup, få kilometer fra Jørlunde, og som døde på en krigerisk korstogsrejse til Palæstina.

Det er dog en helt anden og mindre krigerisk historie, vi skal beskæftige os med nu godt 1.000 år senere. Nemlig en fortælling om det klassiske skolebiblioteks rejse mod det pædagogiske læringscenter og ikke mindst udmøntet i praksis. Konferencen var sædvanen tro totalt udsolgt, og konceptet med i alt 2½ konferencedag var rammen.

Førstedagens aftenoplæg blev et sandt medrivende et af slagsen. Søren Holmgren, OL-guldvinder og præstationsekspert (se billedet herover) havde bogstavelig talt konferencen i sin hule hånd.

 

Åbning med stor humor

Han åbnede med at fortælle, at han som 17-årig fik at vide, at han ville blive blind - hvad han hurtigt blev af en arvelig sygdom. Det fik ham til at agere - hurtigt og handlekraftigt, og han tog uddannelse som programmør m.m.

Hans foredrag hed Kan præstation og mental styrke øge livskvalitet og arbejdsglæde? Det, skulle det vise sig, kunne det. Med en charmerende fremlæggelse og med en præcis afviklet PowerPint - jo, det kunne han! - fik deltagerne indsigt ikke bare i en blind mands verden, men i en verden, hvor det at sætte sig mål og få dem opfyldt eller lykkes med dem skaber stor livsglæde.

Han talte om ”en positiv tænkning” - kampen mellem de negative og de positive tanker - og udførte det med stor humor og vid med utallige fine eksempler, lige til at tage hjem. Det var 1½ betagende time med stor alvor og humor. Her et par citater:

En blind skimmer ikke! Eller Blinde laver ikke high five - ha! - og Søren Holmgren sagde så, at vi ofte får øje på det, vi kikker efter. Han er et positivt og eftertænksomt menneske med stor indsigt, og han opsummerede med disse tre punkter:

• Kig efter rollemodeller: Aktiver hjernens succesmekanismer, teaming og videndeling.

• Det mentale udgangspunkt: Det, vi får ting til at betyde, afgør, hvorvidt vi får succes.

• Måltavletankegangen: Træn hjernen og få balance mellem det positive og negative.

 

Tre skarpe indlæg

Næste dag stod på Praksisnær PLC - tre skarpe indslag på stribe.

Konsulent i Københavns Kommune, Anna Barbara Bach, indledte med at give konferencedeltagerne et særdeles brugbart redskab til selvevaluering. Materialet er udarbejdet og anvendt på PLC-området i København. Alle deltagere udførte afslutningsvis indledende samarbejdsøvelser til brug for egen praksis - en god praksiserfaring kom fint fra start. De kommunalt udviklede selvevalueringsskemaer blev frit stillet til rådighed for deltagerne.

Anna Bach efterfulgtes af leder af læringsmiljøet på Tove Ditlevskolen, Maria Svan, som med direkte og brugbare eksempler fra sin egen virkelighed under temaet Det handler om lærernes læring - kapacitetsopbygning fortsatte praksisanvisningerne.

Maria Svan understregede nødvendigheden af en revitalisering af fagteamene, så de blev en fornyet kraft i det, der er kerneopgaven, og tilføjede: Derfor uddannelse af læringsdidaktiske læringsvejledere.

Endelig rundede Helle Friis Mikkelsen, Ballerup Kommune, af med forvaltningsmæssige tiltag som team-sammensætning, vejledningsopgaver og mødestruktur - alt bundet op på et ønske om en stor fællesnævner på området.

Et eget udviklet - i samarbejde med Malene Ringved - uddannelsessystem til brug for alle tilknyttet PLC satte spor og skabte stor interesse.

 

Udflugt og underholdning m.m.

Med sig havde Helle Friis Mikkelsen taget Jesper Sørensen, PLC-medarbejder på Måløvhøjskolen, som på glimrende vis anskueliggjorde det lokale plan - det virkede ganske overbevisende, og det blev tydeliggjort, at fine strukturer, forskellige arbejdsfællesskaber og mødestruktur nyder anerkendelse og virker.

Derefter kørte alle konferencens deltagere til Danmarks nyeste museum, Ragnarock i Roskilde, som bød på Åben Skole, skoletjeneste og undervisningstilbud fra alle ROMU’s museer - efterfulgt af frit spil i rocken!

Tilbage på Skjalm Hvide ventede Morten Dürr, som kyndigt ledte os igennem nogle af sine seneste udgivelser i fin dialog med konferencens deltagere.

Sidstedagen blev åbnet med et indlæg af Andreas Kastrup, PLC-vejleder og leder af det pædagogiske læringscenter NOVA - således døbt i samarbejde med elevrådet - fra Dyvekeskolen på Amager.

Skolen har været digital profilskole i tre år, hvilket har medført et spændende og stærkt afsæt af 21st century skills-didaktikken overalt på skolen - også i dag. Meget instruktive og flotte 21st-plakater pryder hele skolen!

I 2016 ryddede man ”skolebiblioteket”, nedsatte en arbejdsgruppe, og nye tanker fik plads. I dag er PLC et meget spændende, nyt kraftcenter, et multifunktionelt læringsrum - et fælleseje med ”konstuktiv summen” af både lærere og elever. PLC er et fysisk sted og en ressource, lød det.

 

Fin afslutning

Thomas Jensen, læringskonsulent i Undervisningsministeriet var næste oplægsholder. Han indledte med at slå hovedhjørnestenene i bekendtgørelsen fast. Derefter tog han sig på imponerende vis af et af de tre tværgående temaer - det nok mest ”oversete” - sproglig udvikling.

Thomas Jensen, Undervisningsministeriet, talte på konferencens sidste dag om læringscentret som central aktør i sproglig udvikling.

 

Han sagde, at en god udvikling i skolen i høj grad handler om at beherske ”sproget” i de forskellige fag. Det handler om at tilegne sig viden og forståelse i tekster, sproglige registre og ordforråd.

Alt har i dag ændret sig - for 15 år siden tog dansklæreren sig af det, men i dag er alle fag opmærksomme på og arbejder med sproglig udvikling. EMU’en har fint udarbejdede undervisningsforløb i en række fag, tilføjede Thomas Jensen.

Efterfølgende satte han et interessant gruppearbejde i gang - refleksrunder over Læringscenteret som central aktør i arbejdet med sproglig udvikling. Konferencen summede af energi og samarbejdslyst. Et spændende arbejde blev supporteret og dygtigt formidlet af Thomas Jensen.

Hele konferencen afsluttedes flot af Anne Mette Thorhauge, Associate Professor, PHD, Københavns Universitet, og formand for Medierådet for Børn og Unge. Endnu en konference kom godt i hus.


Læs også en kommende artikel/interview med Anne Mette Thorhauge.