Reportage fra PLC-konference

Reportage fra PLC-konference

Skjalm Hvide Konferencen 2016.

Konferencens tema var i år det helt enkle: Det Pædagogiske Læringscenter. Børn & Bøgers anmelder og journalist Kent Poulsen var med, da konferencen blev afviklet sidst i 2016.

I konferenceprogrammet hed det blandt andet: Fælles mål, undervisning, vejledning, digitalisering, data, arbejdstid, organisering - har vi fået mere sammenhæng eller mere fragmentering? Det ville konferencen prøve at kaster lys over.

Konferencen er en af landets gamle, traditionsrige konferencer bygget op over et koncept, som har vist sig ganske levedygtig. Som konferencedeltager ankommer man efter arbejde ud på eftermiddagen på førstedagen og er i de næste tre dage i ”konferencens vold” sammen med 75 ”ligesindede” med PLC på programmet.

 

Mange problemstillinger

Onsdag aften blev der åbnet af Henrik Lambrecht Lund, lektor på RUC, med indlægget Tidsmiljøer - Hvad er et ”tidsmiljø”, og hvad sker der, når vi er underlagt en konstant acceleration, det grænseløse arbejde, øjebliksorientering, fragmentering…?

Et indlæg om, hvordan man skal arbejde og samtidig passe på sig selv. Det blev en stærk åbning af konferencen og et opgør med individualiseringen og ”det er min egen skyld”! En spændende ny stemme.

De følgende dage blev en ganske givende og spændende tur rundt i de forskellige arenaer.

Jacob Brøndum Pedersen, cand.scient.soc. fra RUC, stifter af Center for Digital Dannelse, tog fat på Den virtuelle skole, og efter et sprudlende oplæg om digital dannelse, normer og virtuelle fællesskaber, blev der med en række workshop-aktiviteter virkelig taget fat på de mange problemstillinger med stor entusiasme.

Her var tale om mind-opener, stor aktivitet og en levende debat. Jacob Brøndum Pedersen slog fast, at det er vigtigt ikke at komme med den moralske pegefinger, at Facebook er hverdag for 95 % af alle elever fra 6. klasse til 3.g., at de er ”afhængige”, at alle filtre er forgæves, og at svaret er dialog og tryghed frem for mistænkeliggørelse og frygt.

Et vigtigt punkt kunne være at sidestille online- og offline-regler, holdninger, pli osv. Til slut satte han alle i gang med personlig digital kortlægning i programmet digitalkompetencehjul.dk, som er et besøg værd!

 

Litteratur på programmet

Thomas Jensen, læringskonsulent i Undervisningsministeriet, øste en byge af sine ministerielle erfaringer ud over deltagerne. Hans viden fra de mange udviklingsforsøg rundt i landet blandt andet fra temaforløbene vedr. Kapacitetsopbygning, ressourcepersoner og PLC blev delt med deltagerne, og der var rigtig meget at få med hjem til egen praksis.

Han brugte den amerikanske kunstner Calders Mobile som et sindbillede på PLC - det fremtidige bevægelige og smukt balancerende PLC.

Litteraturen var også programsat. Folkeskolelovens § 19 stk. 2 siger, at PLC skal stille litteratur til rådighed - også for fritidslæsning.

Læringskonsulent Thomas Jensen, Undervisningsministeriet var blandt oplægsholderne, og Børn & Bøgers udsendte benyttede sig af lejligheden til at stille ham seks spørgsmål om, hvordan han ser PLC i 2019. Interviewet vil blive bragt her på Børn & Bøger Blog i løbet af foråret.

 

Med oplægget At fremme interesse for læsning, litteratur og kultur var de to entusiastiske lærere, mastere i børnelitteratur og PLC-vejledere, Lindevangskolen, Frederiksberg Kommune, Lisa Gardum Andersen og Maria Louise Bjørn Bjerrum sat på programmet.

Det blev en flot tour de force gennem børne- og ungdomslitteraturens stærkeste navne og ikke mindst en omtale af deres imponerende Litteraturfestival.

Konferenceudvalget havde også sat en workshop på programmet under parolen: Medbring et ”guldkorn”, del det og få noget med hjem. Der blev udvist fint, højt aktivitetsniveau.

 

Teknologi har intet rykket

Eva Fog, Rudolf Steiner-pædagog og starter af digipippi.dk, et digitalt og socialt fællesskab for piger fra 7-13 år, hævdede demonstrativt, at hvis eleverne skal være kompetente og kunne skabe frem for kun at modtage i det digitale kræver det, at vi giver dem et ordentligt fundament af digital forståelse.

Det gav hun mange bud på og hamrede bogstavelig talt fast, at milliardinvesteringerne i teknologi og devices intet har rykket i undervisningen. Der var ingen vej udenom - hold buzz-words og nørdernes nye bud væk!

Udviklingen skal gå fra barnet som passiv forbruger til aktiv forbruger. Der er ingenting i denne verden, der er den ultimative løsning, sluttede hun.

Anne Foverskov, PLC, Endrupskolen, Fredensborg Kommune, havde sammen med folkebiblioteket været med i et ganske imponerende udviklingsarbejde - et informationssøgningskursus til hele kommunen.

Med udgangspunkt i den efterhånden trivielle kendsgerning, at børn ikke er digital indfødte, viste hun resultatet af det meget spændende søgeprogram, der var blevet udviklet. Resultatet kan ses og frit bruges - men desværre kun af Meebook-folket!

 

Læringsplatforme kan begrænse

Det er besynderligt, for denne signatur oplever overalt i ”undervisningsverdens fora”, at det spørgsmål melder sig oftere og oftere; hvem - eller er det andre end producenterne? - har glæde af samarbejdsmulighederne, når læringsplatformen begrænser?

Vi har på skoleområdet en flot og beundringsværdig tradition for deling af viden, forløb og gode ideer via EMU, Skolekom, Skoleintra m.m. Det er meget nyt at den udveksling begrænses af en leverandør.

Hvor længe finder vi os - skolefolket, skolelederne, Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen - i disse generelt begrænsende digitale produkter, og hvornår tvinger ministeriet alle udbydere til at produkterne skal kunne ”arbejde sammen” i alle formater?

Thomas Illum Hansen, videncenterleder, leder af læremiddel.dk, University College Lillebælt, sluttede det hele af med et oplæg om Oplevelse, fordybelse og virkelyst.

Hvordan kan æstetik i undervisningen åbne fagene og fremme oplevelse, fordybelse og virkelyst hos eleverne?

Æstetik, analyse, håndværk og kommunikation kan sammensættes forskelligt, sagde han, og de kan have forskellig tyngde, men fælles for dem er, at de sætter elevernes aktiviteter omkring et indhold i centrum.

 

Et lys blev tændt

Således blev det en smuk afslutning, hvor blandt andet gamle Dewey og kunstmaleren Turner blev bragt i spil.

Som det helt særlige kunne Thomas Illum Hansen også fortælle om et gigantisk udviklingsprojekt i 20 millioner kroners-klassen, som man ganske snart vil kunne søge om at blive en del af.

Deltagerne kunne drage beriget hjem - der var blevet tændt et lys.