Børn & Bøger

Børn & Bøger er foreningens faste tidsskrift, der udkommer 8 gange årligt i månederne februar, marts, april, maj/juni og september, oktober, november, december. Bladet sendes gratis til politikere i medlemskommuner og i 1 eksemplar med til foreningens øvrige medlemmer. Bladet kan købes af andre, og der gives 10% rabat på abonnementer tegnet i en medlemskommune. Særtilbud med rabat på 50-75 % kan rekvireres af medlemskommuner. Normalpris for bladet er i 2019 762,72 kr. + moms og forsendelse.