Ældre udgivelser

Bestil

Send en e-mail til bestilling@kfplc.dk med angivelse af hvilken/hvilke publikation(er), der ønskes, ønsket antal, skolens/kommunens navn, adresse og evt. EAN-nummer.

Bøger

Udgivelsen giver gennem en række artikler inspiration til at oprette lektiecafeer i mange miljøer.

Udgivet i samarbejde med Ministeriet for Flygtninge, indvandrere og integration, Brug for alle unge, 2011.

64 sider, illustreret.

Gratis. Der opkræves porto og ekspeditionsgebyr.

En lang række artikler beskriver, hvorledes den kulturelle dimension i skolens arbejde kan styrkes og inspireres. Baggrundsviden, kig ind i kommuners kulturelle arbejde i skolerne, samt indblik i hvordan de forskellige kunstgenrer kan inddrages, er indholdet i bogen.

Forord af kulturminister Carina Christensen.

Udgivet med støtte fra Edvard Pedersens Biblioteksfond og Styrelsen for Bibliotek og Medier, 2008.

112 sider, illustreret.

Gratis. Der opkræves porto og ekspeditionsgebyr.

Skolebiblioteket - nu det pædagogiske læringscenter - er et kerneområde i skolen, og dette område er i konstant udvikling. Som politiker kan det være svært hele tiden at holde sig ajour med, hvordan skolebiblioteket virker og udvikler sig. Med denne udgivelse vil dette arbejde blive nemmere. Udgivelsen kan bruges som opslagværk og inspirationsværktøj i arbejdet med både skolebibliotek og skoleudvikling samt med udvikling af samarbejdet mellem folke- og skolebibliotek.

Udgivet med støtte fra Edvard Pedersens Biblioteksfond, 2009.

100 sider, illustreret med temafotos.

Gratis. Der opkræves porto og ekspeditionsgebyr.

Inspirationshæfter

Primært i billeder giver udgivelsen inspiration til kommuner og skoler, der skal til at bygge nye eller ombygge ældre skolebiblioteker, så de kan imødekomme tidens krav om pædagogiske læringscentre.

Udgivet med støtte fra Undervisningsministeriet og Tips og Lotto, 2005.

40 sider, illustreret.

Gratis. Der opkræves ekspedition og porto.

Publikationen lægger sig op ad BYGGETANKER med inspiration til kommuner og skoler, der skal indholdsbeskrive fremtidens velfungerende skolebibliotek/læringscenter.

Udgivet med støtte fra Undervisningsministeriet og Tips og Lotto, 2005.

16 sider, illustreret.

Gratis. Der opkræves porto og ekspeditionsgebyr.

Publikationen sætter fokus på den globaliserede verden. Med indlæg fra USA, England og Japan beskrives udvikling og forskellighed på skolebiblioteksområdet.

Fås også på engelsk.

Udgivet med støtte fra Tips og Lotto, 2006.

24 sider, illustreret.

Gratis. Der opkræves porto og ekspeditionsgebyr.

Kataloget uddyber, hvor man kan finde nærmere oplysninger om noget af det inventar, der er vist i kataloget BYGGETANKER?

Udgivet med støtte fra Tips og Lotto, BCI A/S og SIS Learning A/S, 2005.

20 sider, illustreret.

Gratis. Der opkræves porto og ekspeditionsgebyr.

Kataloget uddyber, hvor man kan finde nærmere oplysninger om noget af det inventar, der er vist i kataloget BYGGETANKER?

Udgivet med støtte fra Tips og Lotto, BCI A/S, SIS Learning A/S, DICA A/S og Ultima Inventar ApS, 2005.

20 sider, illustreret.

Gratis. Der opkræves porto og ekspeditionsgebyr.

Kataloget uddyber, hvor man kan finde nærmere oplysninger om noget af det inventar, der er vist i kataloget BYGGETANKER?

Udgivet med støtte fra Tips og Lotto, BCI A/S, SIS Learning A/S, RABO A/S og Ultima Inventar ApS, 2005.

24 sider, illustreret.

Gratis. Der opkræves porto og ekspeditionsgebyr.

Inspirationspjecer

I pjecen ses der på skolebibliotekets muligheder for at styrke læreres og elevers kompetencer og skolens udvikling.

8 sider, udgivet 2011.

Gratis. Der opkræves porto og ekspeditionsgebyr.

I pjecen gives der inspiration til at definere skolebiblioteksvirksomheden i forbindelse med styrelsesvedtægten.

8 sider, udgivet 2010.

Gratis. Der opkræves porto og ekspeditionsgebyr.

I pjecen ses der på skolebiblioteket i forbindelse med den kommunale kvalitetsrapport.

8 sider, udgivet 2010.

Gratis. Der opkræves porto og ekspeditionsgebyr

Serien ? og Svar

I serien sættes der spørgsmål op til eftertanke for både skolebibliotekets faglige medarbejdere og politikerne. Der gives ikke svar, men der lægges op til at finde lokale løsninger. Serien er udgivet med støtte fra Tips og Lotto, 2005-2006.

8-16 sider, illustreret.

Gratis. Der opkræves porto og ekspeditionsgebyr.

Andet

Skolebiblioteksmanifestet er en oversættelse af det internationale manifest The School Library Manifesto, der er udarbejdet af IFLA og godkendt af UNESCO's generalforsamling i 1999.

Oversættelsen er udgivet med støtte fra Edvard Pedersens Biblioteksfond og Tips og Lotto, 2004.

8 sider. Gratis. Der opkræves porto og ekspeditionsgebyr.