Bestyrelsen

Formand

Michael Nøhr

Næstformand for Kultur- og Fritidsudvalget (V), Viborg Kommune.

Kontakt Michael Nøhr:

Tlf. 41 71 95 20, e-mail mino@viborg.dk

Valgt af gruppe I:

Politisk valgte repræsentanter for medlemskommuner.

Bestyrelsesmedlemmerne er valgt for en 4-årig periode på generalforsamlingen den 20. april 2018.

Næstformand

Klaus F. Svensson

Medlem af Børn- og Skoleudvalget (A), Lolland Kommune.

Kontakt Klaus F. Svensson:

Tlf. 20 26 08 27, e-mail klsve@lolland.dk

Gorm Anker Gunnarsen

medlem af Børne- og Ungdomsudvalget (Ø), Københavns Kommune.

Kontakt Gorm Anker Gunnarsen:

Tlf. 61 24 02 74, e-mail Gorm_Gunnarsen@br.kk.dk

Jeanette Handberg

Medlem af Børne- og Uddannelsesudvalget (A), Horsens Kommune.

Kontakt Jeanette Handberg:

Tlf. 22 77 44 29, e-mail pojh@horsens.dk

Marie Møller

Medlem af Kultur- og Idrætsudvalget (A), Køge Kommune. 

Kontakt Marie Møller:

Tlf. 60 22 41 41, e-mail marie.moeller.byraad@koege.dk

Klara Lyskjær Noer

Viceborgmester, medlem af Unge- og Kulturudvalget (V), Billund Kommune.

Kontakt Klara Lyskjær Noer:

Tlf. 20 18 41 81, e-mail kly@billund.dk

Valgt af gruppe II og III

Fagligt valgte repræsentanter for medlemskommuner og repræsentanter for øvrige medlemmer.

Bestyrelsesmedlemmerne er valgt for en 4-årig periode på generalforsamlingen den 20. april 2018.

Mette Harbo

PLC-coordinator, Favrskov Kommune.

Kontakt Mette Harbo:

Tlf. 50 94 89 90, e-mail metteharbo@sol.dk

Grete Weitze

PLC-vejleder, Fredensborg Kommune.

Kontakt Grete Weitze:

Tlf. 72 56 20 12, e-mail grete.weitze@gmail.com