Bestyrelsen

Gruppe I, politisk valgte repræsentanter:

Formand

Liselotte Hillestrøm

Medlem af forretningsudvalget.

Formand for Udvalget for Fritid og Fællesskab (A), Hedensted Kommune.

Kontakt Liselotte Hillestrøm:

Tlf. 30 38 32 37, e-mail liselotte.hillestroem@hedensted.dk

Næstformand

Michael Nøhr

Medlem af forretningsudvalget.

Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget (V), Viborg Kommune.

Kontakt Michael Nøhr:

Tlf. 41 71 95 20, e-mail mino@viborg.dk

Steffen Rasmussen

Medlem af forretningsudvalget.

Medlem af Børn- og Skoleudvalget (A) i Lolland Kommune.

Kontakt Steffen Rasmussen:

Tlf. 54 92 02 89, e-mail stra@lolland.dk

Katrine Skov

Medlem af forretningsudvalget.

Formand for Kulturudvalget, medlem af Børne- og Undervisningsudvalget (A), Gladsaxe Kommune.

Kontakt Katrine Skov:

Tlf. 29 66 00 46, e-mail katrine.skov@gladsaxe.dk

Klara Lyskjær Noer

Formand for Børne- og Kulturudvalget (V), Billund Kommune.

Kontakt Klara Lyskær Noer:

Tlf. 20 18 41 81, e-mail kly@billund.dk

Niels Peter Bøgballe

Medlem af Børne- og Skoleudvalget (A), Horsens Kommune.

Kontakt Niels Peter Bøgballe:

Tlf. 60 12 62 26, e-mail ponb@horsens.dk

Anette Simoni

Formand for Kultur- og Idrætsudvalget, medlem af Skoleudvalget og Børneudvalget (V), Køge Kommune. 

Kontakt Anette Simoni:

Tlf. 25 84 64 79, e-mail Anette.simoni@koege.dk

Gorm Anker Gunnarsen

medlem af Børne- og Ungdomsudvalget (Ø), Københavns Kommune.

Kontakt Gorm Anker Gunnarsen:

Tlf. 61 24 02 74, e-mail Gorm_Gunnarsen@br.kk.dk

Gruppe II, fagligt valgte repræsentanter:

Anette Grønholt Andersen

Medlem af forretningsudvalget.

Selvstændig konsulent, Billund Kommune.

Kontakt Anette Grønholt Andersen:

Tlf. 21 96 36 00, e-mail a.groenholt@gmail.com

Repræsentanterne er valgt på generalforsamlingen den 8. maj 2014 for en 4-årig periode.

Der er valg af bestyrelse igen på generalforsamlingen den 20. maj 2018 for en ny 4-årig periode.