Kontingent

Kontingentet for 2017 er fremskrevet med KL's fremskrivningsprocent for 2017, som er 2%. Kontingentsatsen for 2017 for medlemskommuner udgør således 77,67 øre pr. indbygger, dog max 77.670,00 kr.

Øvrige kontingenter er ligeledes fremskrevet med KL's fremskrivningsprocent og udgør herefter i 2017:

Personlige medlemmer: 1.017,20 kr.

Friskoler: 2.620,88 kr.

Foreninger og mindre organisationer m.v. (støttemedlemmer): 2.139,- kr.

CFU'er og større sammenslutninger: 10.483,85 kr.

Alle kontingenter tillægges moms.