Kontingent

Kontingentet for 2018 er fremskrevet med KL's fremskrivningsprocent for 2018, som er 2%. Kontingentsatsen for 2018 for medlemskommuner udgør således 79,22 øre pr. indbygger, dog max 79.220,00 kr.

Øvrige kontingenter er ligeledes fremskrevet med KL's fremskrivningsprocent og udgør herefter i 2018:

Personlige medlemmer: 1.037,54 kr.

Friskoler: 2.673,30 kr.

Foreninger og mindre organisationer m.v. (støttemedlemmer): 2.181,78 kr.

Alle kontingenter tillægges moms.