Kontingent

Kontingentet for 2019 er fremskrevet med KL's fremskrivningsprocent for 2019, som er 2%. Kontingentsatsen for 2019 for medlemskommuner udgør således 80,80 øre pr. indbygger, dog max 100.000 indbyggere: 80.800,00 kr.

Øvrige kontingenter er ligeledes fremskrevet med KL's fremskrivningsprocent og udgør herefter i 2019:

Personlige medlemmer: 1.058,29 kr.

Friskoler: 2.726,77 kr.

Foreninger og mindre organisationer m.v. (støttemedlemmer): 2.225,42 kr.

Alle kontingenter tillægges moms.