Organisation

 
Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes hvert
andet år inden udgangen af oktober måned.

Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse, som består af formanden og op til ni medlemmer. Til bestyrelsen kan knyttes tilforordnede.

 
Forretningsudvalget

Forretningsudvalget har følgende sammensætning: formanden, næstformanden og yderligere tre medlemmer.

                                                  

Udvalg

 

Medarbejdere