Udvalg

Forretningsudvalg

I henhold til vedtægternes § 12, stk. 1 har bestyrelsen på sit konstituerende møde den 27. maj 2014 nedsat et forretningsudvalg, der består af:

Formand Liselotte Hillestrøm, næstformand Michael Nøhr, Steffen Rasmussen, Katrine Skov og Anette Grønholt Andersen.

Forretningsudvalget udgør foreningens ledelse mellem bestyrelsesmøderne.

Fagligt udvalg

I henhold til vedtægternes § 16, stk. 1 har foreningen et stående fagligt udvalg, der efter generalforsamlingen den 8. maj 2015 består af:

Skolebibliotekar Rikke Harboe Jensen, Favrskov Kommune, skolebibliotekskonsulent Lise Lind, Lemvig Kommune og skolebibliotekar Tina Hammershøj, Billund Kommune.

Bestyrelsen er bemyndiget til at udpege yderligere to medlemmer.

Udvalget, der har til formål at styrke foreningens faglighed, er rådgivende for bestyrelsen og giver indstilling i faglige sammenhænge.

Redaktionsudvalg

I henhold til vedtægternes § 16, stk. 3 har bestyrelsen nedsat et redaktionsudvalg, der består af:

Formand Liselotte Hillestrøm, redaktør Gitte Frausing, Laust Grove Vejlstrup og Anette Grønholt Andersen.

Udvalget udvælger og vægter alt stof til foreningens medlemsblad Børn & Bøger og fungerer som overordnet redaktionspanel for og koordinator af foreningens øvrige udgivelser.

 

Blog-udvalg

I henhold til vedtægternes § 16, stk. 3 har foreningen nedsat et blog-udvalg, der består af:

Redaktør Gitte Frausing, Eiler Jensen og Kent Poulsen.

Udvalget udvælger og vægter stof, der lægges på foreningens blog, Børn & Bøger Blog, og koordinerer med redaktionsudvalget.