Udvalg

Fagligt udvalg

I henhold til vedtægternes § 15, stk. 1 har foreningen et stående fagligt udvalg. Udvalgets medlemmer er valgt for en 2-årig periode på generalforsamlingen den 20. april 2018.

Udvalgets medlemmer er:

Skolebibliotekar Mette Harbo, Favrskov Kommune, skolekonsulent Britta Kruse, Lemvig Kommune, skolebibliotekar Tina Hammershøj, Billund Kommune, landskonsulent Anette Grønholt Andersen, Billund Kommune, PLC-vejleder Ida Kongsø, Fredensborg Kommune og uddannelsesbibliotekar Ulla Kynde, Hjørring Private Realskole.

Udvalget er rådgivende for bestyrelsen og giver indstilling i faglige sammenhænge.

Øvrige udvalg

Bestyrelsen har endnu ikke konstitueret sig og nedsat eventuelle øvrige udvalg i henhold til vedtægternes § 15, st. 3.