Digitale læseoplevelser i biblioteksrummet (2018-2019)

Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre gennemfører i 2018 og 2019 i samarbejde med VIA UC og med støtte fra Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre projektet Digitale læseoplevelser i biblioteksrummet - DLB.

Ledere af projektet er lektor, Ph.d. Ayoe Quist Henkel og lektor Alice Bonde Nissen, begge VIA UC, Læreruddannelsen i Silkeborg.

Projektbeskrivelsen kan læses nedenstående. Projektet vil løbende blive afrapporteret i projektbanken på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside og med artikler i blandt andet foreningens tidsskrift Børn & Bøger.


 

Projektbeskrivelse

Digital litteratur er i udvikling og i vækst, og nye formater kommer til. Projektets omdrejningspunkt er at finde løsninger på, hvordan de pædagogiske læringscentre kan formidle nyere digitale litterære formater som fx podcast og digitale romaner til børn. Med andre ord vil projektet skabe løsninger ud fra de didaktiske spørgsmål: hvad, hvorfor og hvordan i relation til digital litteratur i læringscentrets kontekst. Dette sker ud fra en hypotese om, at digital litteratur kan medvirke til, at børn og unge kan bevare lyst og motivation til at fordybe sig i litteratur ved at blive imødekommet af mangfoldige former for litteratur. Igennem udviklingsprojekter på tre forskellige skolers læringscentre vil projektet generere viden og udvikle konkret praksis, som kan fremme generelle handlemuligheder for alle læringscentre og også for folkebiblioteker i forhold til, hvordan digital litteratur kan formidles i det fysiske biblioteksrum. Projektet vil blive formidlet på emu.dk med litteraturguides og inspirationsmateriale og -videoer til hhv. formidlere og til børn, artikler samt en fysisk platform bestående af en vandreudstilling med monitor m.m., der kan bestilles af læringscentre, og en folder, der sammen kan inspirere pædagogiske læringscentre og folkebiblioteker til at formidle nye digitale formater for børn og unge.