Stjernenatten - Azurh (2014-2015)

Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre har i samarbejde med forfatter Anette Grønholt Andersen gennemført et samarbejdsprojekt om at digte videre med på fortællingen om Stjernenatten - Azurh.

Flere delprojekter har været i gang. Blandt andet et, der blev afviklet på Falkenborgskolen i Frederikssund, og et, der blev afviklet på Kragelundskolen i Højbjerg.

De to projekter har været samlet omtalt Årbog 2014. Klik her for at læse artiklen.

Nu mangler det endelige værk blot at blive skrevet færdigt. Tak for hjælpen.

Projektet på Falkenborgskolen

I det pædagogiske læringscenter på Falkenborgskolen i Frederikssund har eleverne i tre 0.-klasser og indskolingsgrupperne fra otte børnehuse, der leverer børn til skolen, sunget, danset, tegnet, fortalt og dramatiseret gennem tre måneder i foråret 2015 for at give børnene en bedre og tryggere skolestart.

Klik her for at læse en artikel fra Børn & Bøger nr. 2, 2015 om projektet på Falkenborgskolen.

Eller klik her for at åbne en mappe med billeder.

Falkenborgskolen har også oprettet en wiki med baggrund, dokumentation, billeder og film, som kan ses ved at følge linket http://stjernenatten.skoleblogs.dk. Man skal logge på med "Gæste/forældrelogin" og med koden "1234" eller med UNI-login.

Projektet på Kragelundskolen

I det pædagogiske læringscenter på Kragelundskolen i Højbjerg har elever i 1., 2. og 4. klasse i efteråret 2014 tegnet og digtet løs, så de næsten ikke var til at stoppe igen.

Projektet har været omtalt i en artikel i Børn & Bøger (nr. 8, 2014), som kan læses her.

Klik her for at se et udpluk af børnenes tegninger og tekster.

Det er også muligt at høre en lydfil fra Kragelundskolens arbejde. Følg linket https://docs.google.com/a/aaks.dk/file/d/0BxqFBG5ChwZHbzIwMnZMdkpzTno1TUVIX2xROHNWZ0Npa2Iw/edit?pli=1.

Positiv evaluering i Frederikssund

Positiv evaluering i Frederikssund

På pædagogisk markedsdag den 7. september 2015 fremlagde pædagog Stine Bondesen resultaterne af det gennemførte projekt i Frederikssund:

Fra januar til april 2015 gennemførte børnehusene i distrikt Frederikssund Nord et dramaprojekt, der havde til formål at føre til en bedre skolestart.

Projektet er nu evalueret, og erfaringerne blev fremlagt på en workshop i forbindelse med Frederikssund Kommunes årlige pædagogiske markedsplads for dagtilbud. På markedspladsen deltog kommunens pædagoger, børneforældre, politikere og andre interesserede.

Børnehusene i distriktet har i de seneste år arbejdet aktivt med brobygning, og hver onsdag har de grupper af børn, som skal starte i skole året efter, ledsaget af pædagoger været samlet i hallen på Falkenborgskolen til fælles aktiviteter.

Formålet med besøgene var dels at gøre børnene fortrolige med stedet, dels af lære dem at navigere i kaos blandt mange børn og blive selvhjulpne med at holde styr på tøj, sko, madpakker osv. Derved skulle det være lettere for dem, når de den 1. maj skulle starte i skolens Mini-SFO for at blive skoleparate.

Imidlertid var der ønske om at skabe endnu større tryghed ved skolestart, hvilket måske kunne opnås ved at børnene fra børnehusene mødtes med og arbejdede sammen med eleverne fra 0. klasse, inden de skulle starte i Mini-SFO.

Efter nogle overvejelser frem og tilbage, kastede parterne sig i samarbejde med Kommunernes Skolebiblioteksforening i januar 2015 ud i et dramaprojekt med udgangspunkt i forfatter Anette Grønholt Andersens fortælling Stjernenatten – Azurh.

Ved evalueringen fortalte Stine Bondesen, Børnehuset Mariendal, der havde været en af de medvirkende pædagoger, at de 50-60 omfattede børnehavebørn fra januar måned blev inddelt i tre grupper, der hver tre gange skulle mødes med en af skolens tre 0. klasser og deres lærer.

Det pædagogiske læringscenter med læringsvejleder Morten Jensen i spidsen skulle danne ramme om forløbene, faciliterede arbejdet og sørge for dokumentation. Karina Andersen fra Børnehuset Stenhøjgård stod for detailplanlægningen og oplæggene til aktiviteter med børnene.

Ved første møde blev børnene præsenteret for hinanden, der var fælles sang og dans, og derefter introducerede Karina Andersen i en spændende fortælling nogle figurer og det univers, handlingen skulle udspille sig i.

Bagefter blev de som buddies opdelt i grupper af 2-3 børn på tværs af skole og børnehave. Nu skulle der tegnes figurer – i fællesskab. Efterfølgende blev figurerne sat på pinde til senere brug.

Ved andet møde mellem børnene blev de efter den indledende fortælling igen opdelt i grupper på tværs, og denne gang skulle de digte videre på historien.

Ved tredje og afsluttende møde skulle børnene – de der turde! – igen delt i grupper på tværs spille teater for hinanden ved at fremføre deres historier som ”dukketeater” med figurerne, de havde fremstillet første gang. Det havde været en stor succesoplevelse.

Pædagogisk leder af Børnhuset Mariendal, Lykke Verup, fortalte videre, at forløbet havde været meget givtigt. Det havde vist, at børnene følte større tryghed, når de startede i Mini-SFO, fordi de kendte nogen, de havde allerede venner på skolen.

Samtidig havde det været givtigt for eleverne i 0. klasse at lave noget for de små og med de små. De havde oplevet at være noget for nogen, at de kunne vejlede og videregive erfaringer.

Der havde naturligvis også været udfordringer, blandt andet at pædagoger og lærere havde forskellig tilgang til arbejdet med børnene, og at der havde været tre uger mellem møderne, hvorved det kunne være svært for børnene at huske, hvad der skete sidst – et forløb på tre sammenhængene uger havde nok været bedre.

Efter fremlæggelsen af projekt og erfaringerne bekræftede lederen af Børnehuset Stenhøjgård, Lone Petersen, som var blandt initiativtagerne, at projektet har medført bedre skolestart for børnene.

Hun fremhævede endvidere det helt fantastiske samarbejde, der havde været, og den store velvilje til at kaste sig ud i det ukendte, planlægge pr. intuition, evaluere løbende og justere ind.

Lone Petersen fortalte, at de trygge rammer i det pædagogiske læringscenter er perfekte, og at man også i de kommende år vil gøre noget tilsvarende dog på en lidt anden måde, da man nu har erfaringer med i bagagen.

Azurh lever videre på Kragelundskolen

Azurh lever videre på Kragelundskolen

Børnene i 4.c på Kragelundskolen i Højbjerg, der i skoleåret 2014-2015 var engagerede medforfattere på Stjernenatten, bog 1, Azurh – Dragedræber, var igen i skoleåret 2015-2016 - nu som 5.c – igen klar til at digte videre, for interessen for det fremmede univers i galakse 551 og de strandede stjernerejsende på den blå planet Azurh var stadig usvækket.

I starten af oktober 2015 fik de igen besøg af Anette Grønholt Andersen, som er ophavskvinde til den dramatiske science-fantasy fortælling, hvor Stjernefolket er hårdt trængt af Intethedens Tåge, de Grå Ravne og den onde Fyrst Nihil, der er noget af det, der danner ramme om børnenes meddigtning:

Følgende sker i historien: Dragen Nihila slider i sine lænker i Dragedybet, og i de blå bjerge vækkes det styrtede rumskib, den faldne metalfugl, Everlife Interstar, langsomt til live efter århundreders tornerosesøvn.

Memo, Stjerneøje, Dragedræber, Awaielle og Drengen uden navn lever videre i børnenes fantasi, men flere og flere farer lurer, og tiden er ved at være knap, inden alle stjernerne på himlen for altid slukkes. Hvad kan man gøre for at afværge katastrofen?

Fortællingerne om Azurh vil næsten ingen ende tage. Og mere kommer til, bog 2 begynder at tage form, fremtiden kommer i spil, og en parallel handling udspiller sig i Kuppelkolonierne på Mars, hvor man stadig søger efter Everlife Interstar med dets 40.000 forsvundne sjæle.

I observatoriet på månen Persepeidonia kæmper forskeren Yana Ma Eia mod tiden for at genåbne Midnatsporten, portalen til stjernerne og vejen til Azurh, hvor man måske kan komme Stjernefolket til undsætning, genfinde det styrtede rumskib og etablere nye bosættelser - for pladsen er blevet temmelig trang på Mars. Det haster.

Der digtes og tegnes, ideer og svar dukker op, nye spørgsmål melder sig, hvordan vil det hele ende?

Imens er tvillingerne Uluk og Alak alle steder, hvor de ikke skulle være, og de finder med garanti snart Dragedræberens magiske sværd. Mon de går vild i hulerne, hvor uendelige underjordiske gange måske leder dem til de dybe kældre under Intethedens Slot?

Eller ender de i Glemselens Grotte? Kan et magisk bæger redde dem, der havner her? Og hvem af tvillingerne er mest nysgerrig? Eller klogest? Hvor længe kan Memo vente, inden han er nødt til at fortælle sandheden om den Navnløses virkelige oprindelse? Når de to måner og de to sole står på tværs af Midnatsporten, vil den så lukkes op?

I tegninger og tekst fabulerer børnene over temaer i fortællingen – og finder løsninger og forklaringer. Langsomt vokser fortællingen i længde og bredde, der er mange ideer at hente. Anette Grønholt Andersen følger spændt med og suger til sig.

Ugen efter kom der en pakke med posten – forfatteren skulle have det hele med: Flotte farvelagte tegninger og nye historier. Azela, Stjerneøje, en af fortællingens hovedpersoner, har nu fået en lillesøster, der hedder Izi og er tre år. Stor tak til 5.c og deres lærer Andrea Thygesen!

Som følge af Kragelundskolens ivrige arbejde med Stjernenatten – Azurh, blev Anette Grønholt Andersen efterfølgende inviteret til at deltage med en workshop på Børnenes Bogdag den 22. oktober i DOKK1 i Aarhus som et af arrangementerne i forbindelse med Vild Med Ord–ugen.

Her kunne interesserede klasser melde sig og høre mere om fortællingen og det at digte med på en historie, som endnu ikke er færdig, men under forberedelsen til arrangementet på DOKK1 udviklede ideen sig, så resultatet endte med at blive en workshop med rollespil:

I dæmpet belysning og med dramatiske, understøttende billeder på store lærreder på tre af salens sider blev op mod 100 børn ad to omgange præsenteret for forfatteren, der udklædt som Awaielle i ulveskind og med vandrestok og tromme, fortalte noget af den dramatiske historie.

Indimellem blev fortællingen afbrudt af oplæsning af stykker af allerede færdig tekst, ligesom Yana Ma Eia med regelmæssige mellemrum dukkede op fra fremtiden og ser på historien fra sin side af universet.

Til sidst sluttede seancen med, at fortid og fremtid, Persepeidonia og Azuhr, måske, måske ikke mødes gennem hullet i Midnatsporten, som måske er åben, når de to måner og de to sole står på tværs.

Derefter var det tid til at stille spørgsmål og komme med bud på videre udvikling af forskellige delelementer i fortællingen, og også på DOKK1 var der mange nye og spændende ideer at hente – også her var det næsten umuligt at stoppe børnene igen.

Stjernenatten på DOKK1 - Børnenes Bogdag, VMO 2015