Andre arrangementer

Kommunernes Skolebiblioteksforening afholder hvert år årsmøde i løbet af foråret, hvor blandt andet prisen Årets Pædagogiske Læringscenter, tidligere Årets Skolebibliotek, bliver overrakt.

Om efteråret afholdes også fast konferencen "Litteraturens ansigter", der hvert år har en undertitel med det pågældende års tema. Konferencen afholdes med to dages mellemrum, først i Horsens og derefter i København. På konference i Horsens overrækkes Kommunernes Skolebiblioteksforenings Forfatterpris ved Edvard Pedersens Biblioteksfond.

Derudover kan foreningen afholde andre arrangementer eller medvirke til at gennemføre det.

Mandag den 16. - onsdag den 18. marts 2015 stod foreningen således for programmet og gennemførelsen af en konference for skolebibliotekarer på Hornstrupcentret. På programmet var blandt andet et indlæg om nyere dansk børnelitteratur af cand.pæd. Eiler Jensen.

Se slides fra Eiler Jensens oplæg her.