Årsmøde 2014

Kommunernes Skolebiblioteksforening afholdt sit årsmøde 2014 torsdag den 8. maj på Fængselsmuseet i Horsens.

Formanden for Kommunernes Skolebiblioteksforening, formand for Udvalget for Fritid og Fællesskab, Liselotte Hillestrøm, Hedensted Kommune, bød velkommen til årsmødet, og næstformand for Kulturudvalget, medlem af Børne- og Skoleudvalget, afgående medlem af Kommunernes Skolebiblioteksforenings hovedbestyrelse, Andreas Boesen, Horsens Kommune, bød velkommen til Horsens og til Fængslet.

Fremtidens skole var på programmet. Først sendte undervisningsminister Christine Antorini sin hilsen til årsmødets deltagere og talte om indholdet i skolereformen. Hun udtalte, at den nye bekendtgørelse for pædagogiske læringscentre vil gøre skolebiblioteket til hele skolens krumtap.

Klik her for at se ministerens hilsen.

Fremtidsforsker Anne Skare Nielsen, Future Navigator, bød velkommen til fremtiden og talte i sit indlæg om 10 egenskaber, fremtidens børn ikke kan undvære, og Jakob Neergaard Hausted, CPU Hedensted, talte om ElevInvents, designtænkning, læringsekspeditioner, hackathons og living labs.

Museumschef John Rendboe, Billund Museum, talte om nye veje til læring og om elever som ligeværdige parter i udviklingen af undervisningsforløb. Midt i indlægget blev John Rendboe afbrudt af en dramatisk fangeflugt med gidseltagning. Fangernes ultimative krav for frigivelse af gidslet var bedre mad - samme mad som de ansatte. Det var dog alt sammen blot et led i række af events dagen igennem.

Gidseltagerne fik opfyldt deres krav og hver uddelt en "fængselsplatte". Det gjorde deltagerne i årsmødet også. Fængselsplatten, der var baseret på den kost, fangerne fik, da fængslet stadig var i funktion, blev indtaget ved runde borde, hvor deltagerne stående kunne indtage deres mad og få strakt benene.  

Fængselsplatte.

Stående taffel.

Dejligt at strække ben.

Der var overrækkelse af prisen Årets Skolebibliotek ved Renate Nielsen fra hovedsponsor Dantek Library Solutions. Læs mere for se flere billeder under menupunktet Årets Pædagogiske Læringscenter - Årets Skolebibliotek 2014.

I pauserne var der mulighed for at besigtige udstillinger fra sponsorerne bag præmierne til Årets Skolebiblioteker.

Årsmødet blev rundet af med generalforsamling, hvor foreningens formand Liselotte Hillestrøm blandt andet aflagde sin beretning. Dirigent for generalforsamlingen var medlem af Børn- og Skoleudvalget, Steffen Rasmussen, Lolland Kommune. På generalforsamlingen var også valg af ny hovedbestyrelse for perioden 2014-2018.