Prisens fundats

Prisen er indstiftet i 1981 af daværende Danmarks Skolebiblioteksforening (fra 1998-2015 Kommunernes Skolebiblioteksforening), nu Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre.

Foreningen uddeler hvert år prisen til en dansk forfatter, der gennem sit forfatterskab har ydet et særligt skøn- eller faglitterært bidrag til børns og unges oplevelser og/eller viden. Prisen kan i nogle tilfælde deles mellem flere bidragydere til værket, hvis de anses for at udgøre det samlede forfatterskab.

Forfatterskabet symboliseres sædvanligvis gennem en enkelt titel, der er udkommet det seneste år forud for prisuddelingen. Titlen udnævnes til ”Årets Bog”. Prisen kan også gives for en serie eller andet, når blot en del af værket er udkommet i det pågældende år og opfylder kriterierne om bemærkelsesværdig kvalitet. I særlige tilfælde kan prisen uddeles til en illustrator alene, hvis denne har ydet en så fremragende indsats for børns og unges læseoplevelse, at det kan sidestilles med et forfatterskab.

Prisens modtager udpeges af foreningens bestyrelse, og overrækkelsen fandt fra 1981-2011 sted i forbindelse med foreningens årsmøde. Fra 2012 er overrækkelsen flyttet til foreningens årlige litteraturkonference.