Udgivelser

Foreningen har sit eget forlag, og ud over at udgive medlemsbladet Børn & Bøger udgiver foreningen hvert år en årbog Antologi om pædagogiske læringscentre. Endvidere udgiver foreningen lejlighedsvis publikationer af forskellig art som opfølgning på projekter, inden for aktuelle fokusområder eller som inspiration til arbejdet ude på skolerne og i kommunerne.