Repræsentationer

Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre samarbejder bredt og er repræsenteret i flere bestyrelser og udvalg, blandt andet nedenstående:

Bestyrelsen for Edvard Pedersens Biblioteksfond: Michael Nøhr.

Repræsentantskabet for Danmarks Biblioteksforening: Michael Nøhr.

Fagligt Rådgivende Udvalg for Udviklingspuljen for Folkebiblioteker og Pædagogiske læringscentre (Kulturstyrelsen, Kulturministeriet) - Store RUF: Mette Harbo.

Rådgivende udvalg for Udviklingspuljen for Folkebiblioteker og Pædagogiske læringscentre (Undervisningsministeriet) - Lille RUF: Klara Lyskjær Noer og Grete Weitze.

Biblioteksrådet (Kulturstyrelsen, Kulturministeriet): Mette Harbo, når forespørgsel foreligger.

Bibliotekernes Dialogforum (samrådet for biblioteksorganisationer): Grete Weitze.

National læsestrategi: Mette Harbo.