Repræsentationer

Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre samarbejder bredt og er repræsenteret i flere bestyrelser og udvalg, blandt andet nedenstående:

Bestyrelsen for Edvard Pedersens Biblioteksfond: Liselotte Hillestrøm.

Repræsentantskabet for Danmarks Biblioteksforening: Liselotte Hillestrøm.

Fagligt Rådgivende Udvalg for Udviklingspuljen for Folkebiblioteker og Pædagogiske læringscentre (Kulturstyrelsen, Kulturministeriet) - Store RUF: Anette Grønholt Andersen.

Rådgivende udvalg for Udviklingspuljen for Folkebiblioteker og Pædagogiske læringscentre (Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling) - Lille RUF: Liselotte Hillestrøm og Michael Nøhr.

Biblioteksrådet (Kulturstyrelsen, Kulturministeriet): Kent Poulsen.

Biblioteksparaplyen (samrådet for biblioteksorganisationer): Liselotte Hillestrøm og Gitte Frausing.